Biz hakda

8efc1a78-1c83-4fe5-9ad4-0cd88ed13328

KOMPANI PRA PROFILI

Ningbo Easy Ever Intelligent Technology Co., Ltd. ýokary tehnologiýaly kärhana.Gowy karz, ajaýyp hyzmat bilen kompaniýa köp iri kärhanalar, döwlet bölümleri we köp sanly ulanyjy bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýýar.

Kompaniýa akylly elektron dolandyryş tagtasyny ösdürmek hyzmatyny, mehaniki we elektrik dolandyryş önüminiň dizaýnyny, ýeke çip mikrokompýuteriň ösüşini, zynjyryň dizaýnyny we önümçilikden soňky synag hyzmatlaryny bermekde ökde.Önümiň funksional talaplaryny ýa-da hatda diňe bir pikiri öňe sürseňiz, önümiň dolandyryş zynjyryny isleýän funksiýaňyzy ýerine ýetirmek islegiňize görä düzüp bileris.Bizde güýçli gözleg we ösüş ukyby, kämil üpjün ediji ulgamy we berk önüm dolandyryş dizaýny, komponentleri saýlamak we satyn almak, SMT paster gaýtadan işlemek we kebşirleýişden soňky gurnama, funksiýa synagy we garrylyk we beýleki toplumlaýyn hyzmatlary doly ýerine ýetirip bilýän berk hil gözegçilik ulgamy bar.

Häzirki esasy iş şulary öz içine alýar: ýeke çipli mikrokompýuter programmasynyň dizaýnyny we ösüşini toplamak tejribesine esaslanyp, 8 bitli 51 seriýa, MSP430 seriýasy, Microchip 8-bit / 16 seriýasy, 161 we 166 ýaly üstünlikli ýagdaýlarymyz köp. 16 bitli, cy8c24 we cy8c29 seriýaly seriýa, INTEL AMD X86, NVIDIA GPU, FPGA, CPLD, 32 bitli TI, ATMEL, STM32, NXP, ARM SOC seriýaly stmikroelektronika seriýalary we ş.m. we ulanyjy üçin iň oňat hil we zerur dolandyryş funksiýasyny ýerine ýetirmek.

KÖP TEHNOLOGI .ALAR

Kompaniýamyz elektroniki önümleri gözlemekde we ösdürmekde dürli usullary kabul etdi:

Highokary takyklykly, iki taraply, köp gatly çap edilen zynjyr tagtasy, ýokary ýylylyk geçirijilik alýumin plastinka we aýna süýümli tagta (FR - 4), we materiallary gaýtadan işlemegi we ýygnamagy goldaýan SMT / AI / HI.

Ylym-tehnologiýa 01

Içerki operasiýa ulgamy (“Android”, “Linux”, “WINCE”, “Freertos”, “RT-Thread”, “UITRON, eCOS” OS ýadrosy), şol sanda FLASH Memory esasly faýl ulgamy. Mysal üçin: NXP i.MX 6ULL ​​i.MX 8M Mini; RK3399 RK3568 RK3588; Samsung S3C2416X, ARM926EJ;ATMEL AT91SAM9G45, ARM926EJ;Cortex A7 A8 A9 A17 A53, DM3730, AM3703 SoC, 1GHz;

Ylym-tehnologiýa 02

IrDA we USB aragatnaşyk tehnologiýasy, 232 aragatnaşyk, 485 aragatnaşyk, tor kartoçkasy aragatnaşygy, GPRS aragatnaşyk, 802.11b simsiz aragatnaşyk, GPS we ş.m.

Ylym-tehnika 03

Reňkli LCD (TFT ekrany) we ak we ak LCD sürüjisi.

Ylym-tehnologiýa 04

Infragyzyl uzakdan dolandyrmak tehnologiýasy.

Ylym-tehnologiýa 05

Kuwwat gözegçiligi PWM, batareýa zarýad bermek we garaşma zarýad tehnologiýasy.

Ylym-tehnologiýa 06

Ykjam oturdylan ulgam maglumatlar binýady tehnologiýasy.

Ylym-tehnologiýa 07

Barmak yzyny tanamak tehnologiýasy.

Ylym-tehnologiýa 08

PLC seriýaly senagat gözegçilik tehnologiýasy.

Ylym-tehnologiýa 09

Awtobusinesstehnologiýasy.

Ylym-tehnologiýa 10

Servo motor dolandyryş tehnologiýasy dizaýny.

Ylym-tehnologiýa 11

FPGA şekili gaýtadan işlemek we emeli intellekt programmasy.

BIZI N NENI

Kompaniýa tarapyndan öndürilen ýokary takyklyk, ýokary dykyzlykly platalar kompýuterde, aragatnaşykda, howa giňişliginde, awtoulagda, elektrik üpjünçiliginde, yşyklandyryjy yşyklandyryşda we umumy sarp ediş elektronikasynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Önümler UL şahadatnamasyndan geçýär;RoB RoHS direktiwasynyň talaplaryna laýyk gelmek, öndürijilik CE, IPC we MIL standartlaryna ýetýär."Win-win hyzmatdaşlygy" ruhuna esaslanyp, kompaniýa ähli täze we köne müşderiler üçin ýokary hilli hyzmatlary bermek we iň täze önümleri müşderi üçin baky ynam, ajaýyp hil, ajaýyp hyzmat bilen üpjün etmek üçin tagalla edýär;önümler dürli sebitlere giňden eksport edilýär.PCB öndürmek we ýerüsti gurnama tehnologiýasy we ösen ösümlik enjamlary boýunça köp ýyllyk tejribämiz bilen, ýokary akym üpjün edijiler, hyzmat üpjün edijiler, aşaky müşderiler bilen ýakyn aragatnaşyk gurýarys.Önümler awtoulag elektronikasy, öý enjamlary, elektron maglumat, mehaniki we elektrik enjamlary, senagat awtomatlaşdyryş gözegçiligi we ondan gowrak pudagy öz içine alýar.Gysga ösüş sikli, ajaýyp we täsirli dizaýn, durnukly we ygtybarly önümiň hili we töwerek hyzmaty sebäpli, içerki sebitlerde we Japanaponiýa , Günorta Koreýa, ABŞ, Ysraýyl we beýleki ýurtlarda müşderileriň arasynda gowy abraý gazandyk. we sebitler.

Ösüş taslamasy

Mehaniki we elektrik enjamlary, senagat awtomatlaşdyryş önümleri: WIFI, zigbee, Bluetooth simsiz akylly dolandyryş ulgamy;akylly çyglylyk gözegçiligi, gaz duýduryş gözegçisi, senagat sowadyjy enjam gözegçisi we ş.m.

Motor dolandyryş kategoriýalary: şireli dolandyryş paneli, kagyz döwüjiler dolandyryş paneli, bug çäýnek dolandyryş paneli, batareýanyň naprýa testeniýe synag paneli we ş.m.

Öý enjamlaryny dolandyryş paneli: howany arassalaýjy dolandyryş paneli, howanyň arassalaýjy paneli, elektrik fanaty dolandyryş paneli, nemlendiriji dolandyryş paneli, ýumurtga gazany dolandyryş paneli, ulagda oturdylan elektrik ýyladyş çüýşesi dolandyryş paneli, elektrik çäýnek dolandyryş paneli, elektrik bug bugy paneli, termiki elektrik suw gazany dolandyryş paneli, kondisioner dolandyryş paneli, kondisioner dolandyryş paneli, sowadyjy zynjyr paneli, gün çyrasy dolandyryş paneli, başlangyç bilim dolandyryş paneli we ş.m.

Lukmançylyk gurallary we fiziki bejeriş: lukmançylyk elektron masştab dolandyryş paneli, lukmançylyk lukmançylygy dolandyryş paneli.

OEM gaýtadan işlemek we hyzmatlar

Biziň kompaniýamyz, häzirki wagtda gün çyrasynyň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gözegçilik paneliniň gözlegine, işlenip düzülmegine we öndürilmegine ünsi jemledi.Müşderiniň zerur funksiýasyna ýa-da çyzgylara ýa-da nusgalara laýyklykda dürli görnüşli elektron önümlerini öndürip we öndürip bileris.

OEM gaýtadan işlemek we hyzmatlar

Biziň kompaniýamyz, häzirki wagtda gün çyrasynyň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gözegçilik paneliniň gözlegine, işlenip düzülmegine we öndürilmegine ünsi jemledi.Müşderiniň zerur funksiýasyna ýa-da çyzgylara ýa-da nusgalara laýyklykda dürli görnüşli elektron önümlerini öndürip we öndürip bileris.

göçürip al