Iň amatly öndürijilik üçin kuwwatly RK3036 SOC oturdylan tagtasy

Gysga düşündiriş:

RK3036 SOC oturdylan tagta, oturdylan ulgamlar üçin niýetlenen ykjam we köpugurly bir tagtaly kompýuterdir.Iki ýadroly ARM Cortex-A7 prosessoryny Mali-400 GPU bilen birleşdirýän “Rockchip RK3036” ulgamyndaky çip bilen işleýär.Bu tagta USB portlary, HDMI çykyşy, Wi-Fi birikmesi we dürli operasiýa ulgamlary üçin goldaw ýaly aýratynlyklar bar.Kiçijik forma faktory we täsirli öndürijiligi bilen, RK3036 SOC oturdylan tagta akylly öý awtomatizasiýasy, senagat dolandyryş ulgamlary we göçme multimediýa enjamlary ýaly programmalar üçin amatlydyr.Döredijilere innowasion içerki çözgütleri gurmak üçin ygtybarly we tygşytly çözgüt hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

YHTECH senagat önümlerine gözegçilik tagtasynyň ösüşi, Hytaýyň gündogar kenarýakasynda ýerleşýän senagat dolandyryş tagtasynyň programma üpjünçiligi dizaýnyny, programma üpjünçiligini täzelemegi, shematiki diagramma dizaýnyny, PCB dizaýnyny, PCB önümçiligini we PCBA gaýtadan işlemegini öz içine alýar.Kompaniýamyz RK3036 SOC oturdylan tagtany dizaýn edýär, ösdürýär we öndürýär.CPU:

RK3306 SOC Içerki tagta

Dört ýadroly Cortex-A7 1,0 GGs çenli

32KB L1-Keş

128KB L2-Keş

Içki ýat

16KB BootRom

8KB içerki SRAM

GPU:

ARM Mali400

Performanceokary öndürijilikli OpenGL ES1.1 we 2.0, OpenVG1.1 we ş.m.

Paýlaşylan iýerarhiki tiler bilen 1 şader ýadrosy

Ekran:

HDMI interfeýsi: HDMI 1.4a wersiýasy, HDCP wersiýasy 1.2 we DVI wersiýasy 1.0 laýyk geçiriji.480i-den 1080i / p HD durulykda DTV-ni goldaýar

CVBS interfeýsi: 10 bitlik çözgüt.PAL / NTSC kodlamagy

Kamera:

Kamera interfeýsi däl.Diňe USB kamerasyny goldaň

Oryat:

8KB içerki SRAM

Dinamiki ýat interfeýsi (DDR3 / DDR3L) J JEDEC standart DDR3 / DDR3L SDRAM bilen gabat gelýär.DDR3 / DDR3L üçin maglumat derejesi 10666 Mbit / s (533MHz).2 derejä çenli goldaw (çip saýlaýar), her dereje üçin iň ýokary 1GB salgy.

Baglanyşyk:

SDIO interfeýsi: SDIO 3.0 protokolyna gabat gelýän bir SDIO interfeýsi

EMAC 10 / 100M Ethernet Dolandyryjysy: IEEE802.3u laýyk Ethernet Media Access Controller (MAC).Diňe RMII (azaldylan MII) re modeimini goldaň.10 Mbit / s we 100 Mbit / s gabat gelýär

SPI gözegçilik ediji: Bir çipli SPI gözegçilik ediji

UART dolandyryjysy: Çipdäki üç sany UART dolandyryjysy

I2C gözegçilik ediji: Üç çipli I2C dolandyryjy

USB Host2.0: USB Host2.0 spesifikasiýasyna laýyk gelýär.Speedokary tizlikli (480 Mbit / s), doly tizlikli (12 Mbit / sek) we pes tizlikli (1.5 Mbit / sek) rejimi goldaýar

USB OTG2.0: USB OTG2.0 spesifikasiýasyna laýyk gelýär.Speedokary tizlikli (480 Mbit / s), doly tizlikli (12 Mbit / sek) we pes tizlikli (1.5 Mbit / sek) rejimi goldaýar

Audio:

8 kanal bilen I2S / PCM


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler